הרצאה בכנס הסימפוזיון של (שקיפות גרמניה) Transparency International Deutschland e.V.

Created 27/09/17

 בסימפוזיון של Transparency International Deutschland e.V בברלין ב-16 לנובמבר 2017 ינאם אדון פארטש בנושא "?Postmarketing Studies in Germany and Europe - Contributing to pharmaceutical drug safety"

Transparency International Deutschland e.V. לאתר

pdf

Flyer Symposium zu Post-Marketing-Studien in Deutschland und Europa

Size : 263.59 kb
Hits : 149
Date added : 2017-09-27 10:43:10
Date modified : 2017-09-27 10:44:38

(עלון מידע על הסימפוזיון)