אנו מייעצים בשיתוף פעולה עם המכון לתאימות/ציות (Compliance Institut) בכל השאלות של תאימות ושל ממשל תאגידי

 המכון לתאימות/ציות (Compliance Institut)

 במסגרת פעילות זאת מייעצים אנו במיוחד לרופאים, בתי חולים ויצרני ציוד רפואי המעוניינים להקים מערך בהתאם לכללי הציות והאתיקה, לייסד מערכת ציות/תאימות, כמו במקרה של טראמפף מערכות רפואיות בע"מ (Trumpf Medizinische Systeme GmbH).


  ממשל תאגידי

בתחום של ממשל תאגידי מייעצים אנו במיוחד לבנקים ולחברות ביטוח בכל העולם, בכל הנוגע למבנה של ממשל תאגידי תקין וראוי וזאת בהתאם לרגולציה, כמו לדוגמא חברת הביטוח Skandia יחד עם Old Mutual.

אנו משמשים כחושפי השחיתות (Whistleblower) עבור מוסדות ציבוריים ופרטיים כאחד. כחלק מתפקיד זה נוטלים אנו על עצמו את תפקיד "המלשן" ובכך מסייעים לארגונים המעוניינים לסנאט של מדינת ברלין עבור המטה הברלינאי או עבור חברת לנובו (Lenovo).

.ממשל תאגידי (בגרמנית: עקרונות יסוד להנהלת החברה) מגדיר את המסגרת הרגולטורית לניהול ופיקוח על חברות

מערכת הממשל התאגידי הספציפית של החברה מורכבת ממכלול הפרטים הרלוונטיים, דוגמת חוקים, קווים מנחים, הקודקס, הצהרת כוונות, מודל החברה, המנהגים של הנהלת החברה ומנגנוני הפיקוח שלה.

אנו מספקים ייעוץ:

·       לבנקים וחברות ביטוח הפועלים בזירה הבינלאומית ובתוך גרמניה

·       לחברות קטנות ובינוניות

·       לרשויות ציבוריות מדינתיות ופדרליות

בהקמה של ממשל תאגידי ושל מערכות ציות\תאימות