בתגובה לעתירה של עיתונאי נגד החלטת הדחייה של רשם המקרקעין של היידלברג, העניק בית המשפט הארצי העליון ...
בכנס הסתיו של Bundesverbandes Deutscher Anzeigenblätter בדרמשטאדט ב-19 באוקטובר 2017 ינאם אדון פארט ...
zur Newsübersicht