בתגובה לעתירה של עיתונאי נגד החלטת הדחייה של רשם המקרקעין של היידלברג , העניק בית המשפט הארצי העליו...
בכנס הסתיו של Bundesverbandes Deutscher Anzeigenblätter בדרמשטאדט ב- 19 באוקטובר 2017 ינאם אדון פאר...
בסימפוזיון של Transparency International Deutschland e.V בברלין ב- 16 לנובמבר 2017 ינאם אדון פארטש ...
zur Newsübersicht