Kancelaria doradza podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym w sprawach związanych z ochroną ich praw autorskich.

Kancelaria doradza podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym w sprawach związanych z ochroną ich praw autorskich. Preprezentujemy szereg znanych wydawnictw w sprawach związanych z ochroną znaków towarowych na szczeblu krajowym, unijnym oraz międyznarodowym.

W zakresie ochrony prawnej działalności gospodarczej udało nam sie uzyskać pierwszy prawomocny wyrok w sprawie przeciwko Deutsche Post AG (Poczta Niemiecka), która zamierzała uniemożliwić konkurencji używania słowa „poczta”.

Od 1995 roku świadczymy świadczymy usługi w zakresie prawa zwrotu (restytucji) majątku, od niedawna również w zakresie prawa zwrotu dzieł sztuki.

Kancelaria prowadziła m in. znaną w całym kraju sprawę zwrotu majątku na rzecz spadkobierców Louis’a London’a przez miasto Strausberg, a także inne postępowania, w których próbowała przeciwstawić się podważaniu prawa restytucyjnego, w szczgólności przez kraj związkowy Brandenburgię.

W sprawie pani Marianny Goly-Goldlust udało się przyśpieszyć uchwalenie ustawy rehabilitującej osoby skazane przez sądy nazistowskie (NS Aufhebungsgesetz) z dnia 25.08.1998 roku (Federalny Dz. U. I, str. 2501), co spowodowało uchylenie post mortem wyroku śmierci wydanego na panią Golz-Goldlust.