W oparciu o federalną ustawę o dostępie do informacji, a także o art. 5 ustawy zasadniczej oraz o inne przepisy w prowadzonych przez nas sprawach o charakterze zasadniczym, które odbiły się szerokim echem w całym kraju, umożliwiliśmy naszym Klientom otrzymanie inforrmacji oraz wgląd do akt i zasobów archiwalnych, które do tej pory traktowane były jako tajne. Do grona naszych Klientów należą firmy, dziennikarze, osoby prywatne, posłowie, oraz organizacje pozarządowe.

W sprawach prowadzonych w oparciu o ustawę o Archiwum Federalnym dziennikarzowi gazety „BILD”, panu Saure, udało się wykazać, że poprzednik Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) już w roku 1952 znał miejsce pobytu Adolfa Eichmanna.