We współpracy z Instytutem Compliance Kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie Compliance oraz Corporate Governance.

 

Compliance Institut

W zakresie Compliance doradzamy w szczególności lekarzom, placówkom służby zdrowia oraz producentom sprzętu medycznego przy tworzeniu systemów Compliance. Przykładem jest tu firma Trumpf Medizinische Systeme GmbH.

 


 

Corporate Governance

W zakresie Corporate Governance doradzamy w szczególności bankom oraz firmom ubezpieczeniowym na całym świecie przy tworzeniu właściwych zasad ładu korporacyjnego. Przykładem jest tu firma Skandia Versicherung wraz z Old Mutual.

Zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne moga przesyłać do Kancelarii informacje odnośnie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu administracji publicznej oraz Senatu Berlińskiego (działalność whistblowing).

Corporate Governance (po polsku: ład korporacyjny) wyznacza ramy dla zasad oraz norm odnoszących się do kierowania przedsiębiorstwami i nadzoru nad nimi.

Ramy te wyznaczają ustawodawca oraz właściciele firmy, natomiast powinność realizacji poszczególnych norm i zasad spada na radę nadzorczą, kadrę menadżerską lub załogę firmy.

Na system Corporate Governance danej firmy składa się ogół stosowmych wytycznych jak np. ustawy, dyrektywy, kodeksy, deklaracje intencyjne, filozofia firmy oraz zwyczaje przyjęte w kierowaniu przedsiębiorstwem i kontroli nad nim.

Naszą ofertę w zakresie tworzenia systemów i programów Corporate Governance oraz Compliance kierujemy do:

  • krajowych i miedzynarodowych instytucji bankowych oraz ubezpieczeniowych
  • przedsiębiorstw średniej wielkości
  • istytucji publicznych na szczeblu federalnym i landowym