אנו מספקים ייעוץ לחברות וליחידים בהבטחת ההגנה על הזכויות המסחריות שלהם, בסימני מסחר, בזכויות יוצרים ובהגבלים עסקיים. אנו מייצגים שורה של מו"לים מוכרים היטב בהגנה על סימני המסחר שלהם בגרמניה, אירופה ובזירה הבינלאומית.

גם בהגנה על זכויות מסחריות אנו מספקים שירות מסור ללקחותינו, ובכל הנוגע לניהול הליכים משפטיים כנגד גופים מערכתיים גדולים. כך למשל במקרה שניהלו בהצלחה נגד רשות הדואר הגרמנית, ובכך מנענו מהם את היכולת למונופול על השימוש במילה "דואר".

.מאז 1995 אנו מספקים ייעוץ משפטי בתחום של השבת רכוש ולאחרונה הרחבו את פעילותנו גם בתחום של השבת חפצי אומנות

במקרים אלה ניסה המשרד, באמצעות הליכי השבה אשר זכו לתודעה ציבורית בכל גרמניה נגד העיר שטרסבורג ע"י ייצוג העיזבון של לואיס לונדון ובהליכים אחרים, לבלום את השחיקה של זכות ההשבה, במיוחד בתוך מדינת ברנדנבורג.

במקרה של הגברת מאריאנה גולץ-גולדלוסט, הצלחנו לקדם את חקיקת החוק מה-25 לאוגוסט 1998 לביטול גזר הדין הנאצי נגד הגברת גולץ-גולדלוסט, ובכך לבטל, אם כי לצערנו לאחר מותה, את גזר-דין המוות שניתן כנגדה (BGBl. I S. 2501)

מאריאנה גולץ-גולדלוסט

 

 

(מאמר על הגנת תארים (Titelschutz))

(מאמר על זכויות יוצרים חדשות)

(כתבה על מאריאנה גולץ-גולדלוסט)