הרצאה בכנס הסתיו של Bundesverbandes Deutscher Anzeigenblätter

Created 27/09/17

בכנס הסתיו של Bundesverbandes Deutscher Anzeigenblätter בדרמשטאדט ב-19 באוקטובר 2017 ינאם אדון פארטש בנושא:

"The High Good of Credibility: Journalistic due diligence and its enforcement in times of fake news"

אתר האינטרנט של Bundesverbandes Deutscher Anzeigenblätter   

pdf

Flyer Herbsttagung 2017 BVDA

Size : 1.00 mb
Hits : 144
Date added : 2017-09-27 10:49:16
Date modified : 2017-09-27 10:50:00

(עלון המידע לכנס הסתיו)